Historik

Historik

1979

SwedMotor Grundas

SwedMotor AB grundades 1979 av Leif Borin för att arbeta som fristående distributör i Sverige för olika motortillverkare.

SwedMotor AB startade med Kohler som första agentur och erhöll därefter även Tecumseh. Med tiden utkristalliserades det som kom att bli SwedMotors kärnverksamhet; försäljning av motorer, reservdelar och service. Strategin var att komplettera bensinmotorerna med ett utbud av välkända dieselmotorfabrikat.

1990

Agenturer utökas med dieselmotorer

Under tidigt 1990-tal tilldelades SwedMotor agenturen för Isuzus industri- och marinmotorer i Sverige och 1993 förvärvades Industrimotor AB i Västberga, generalagent för bland annat Detroit Diesel. I köpet ingick även Lindstam Motor AB som fusionerades med SwedMotor året därpå. Lindstam Motor hade då varit generalagent för Hatz dieselmotorer sedan 1960 samt för Robin-Subaru diesel- och bensinmotorer sedan 1970.

Bertil Pettersson, tidigare ägare av Industrimotor, och Torsten Lindstam, tidigare ägare av Lindstam Motor, fortsatte att arbeta vid SwedMotor, och var båda aktiva i företaget fram till 2002.

1998

SwedMotor säljs till börsnoterat företag

1998 såldes SwedMotor till Martinssongruppen, ett börsnoterat teknikföretag, helägt av Investmentbolaget ATLE Industri. Under denna period fortsatte expansionen och år 2000 förvärvades Marindiesel AB som då hade innehaft MTU-agenturen ända sedan 1950. Marindiesels VD och huvudägare Björn Scherrer kvarstod under en period som rådgivare medan Peter Wulfing och Henry Eriksson, mångåriga medarbetare på Marindiesel, anställdes av SwedMotor.

2001

SwedMotor köps tillbaka av företagsledningen

Atle AB blev under våren 2001 uppköpt av Ratos och det brittiska riskkapitalbolaget 3i. Atle avnoterades från börsen och en stor omstrukturering av innehaven påbörjades. Hösten 2002 beslutade delar av SwedMotors företagsledning, Leif Borin, Peter Wulfing, Åke Forssell och Henry Eriksson, genom ett nybildat ägarbolag, Svänghjulet AB, att köpa tillbaka SwedMotor av Atle Industri.

Då både MTU och Detroit Diesel efter förvärv ägdes av Daimler Chrysler-koncernen erhöll SwedMotor förfrågan om att också bli generalagent för Mercedes industrimotorer i Sverige vilket accepterades och ingår i agenturportfolion sedan 2002.

2005 tillträdde den nuvarande VD:n Magnus Bergman, från 2008 även delägare. 2011 tillkom ytterligare en delägare, Mikael Björndahl, som förvärvade Åke Forssells aktier när denne valde att pensionera sig.

2012

Nya samarbeten tar form

I slutet av 2012 förvärvades Åhmans Motorslip i Falun. Verksamheten som består av motorkomponentrenovering flyttades, tillsammans med personal, våren 2013 till nybyggda lokaler hos SwedMotor i Haninge och ingår idag i SwedMotors verksamhet.

2018

Under 2018 såldes MGAB Maskin & Fartygsservice AB till Stockholms Reparationsvarv AB.

2019

MTU agenturen överläts till BOSPower Sweden AB som är ett dotterföretag till Bertel O. Steen Power Solutions AB som är den norska MTU distributören.

2020

SWEDMOTOR + DPOWER = EMERNA GROUP

År 2020 köpte EMERNA Group SwedMotor. Idag ingår SwedMotor tillsammans med DPower Sweden AB i EMERNA Group och är tillsammans Sveriges ledande oberoende motordistributör.

Dpower och SwedMotor har ett nära samarbete inom framför allt service och eftermarknad och kommer auktoriseras inom sina respektive varumärken, allt för att kunna ge god service över hela Sverige. SwedMotor och Dpower är självständiga bolag med varsin ledningsgrupp och sina respektive världsledande agenturer. SwedMotors verksamhet kommer fortsätta att expandera genom nya motoragenturer.

 

SwedMotor flyttade till nya lokaler på Dåntorpsvägen 33C, 136 50 Jordbro.

Adress

SwedMotor AB

Dåntorpsvägen 33C

136 50 Jordbro

Öppettider

Mån – Tors: 07:30 – 16:15

Fredag: 07:30 – 15:00

Lunch: 11:30 – 12:30