SwedMotor är från och med september 2022 återförsäljare för Hyundai industrimotorer i Sverige och Norge.