Kawasaki Engines 60 år

Kawasaki Engines 60 år

I år är det 60 år sedan den första Kawasaki Industrimotorn lämnade produktionsbandetGenom en sk företagsfusion och bildar tillsammans SwedMotor Service & Motorslip, en bifirma till Swed Motor AB.Syftet med sammanslagningen är att tydliggöra externt och...