Service 2SwedMotors tekniker har gedigen teknisk kompetens och stor erfarenhet av allt från små bensinmotorer till stora dieselmotorer. Förutom specialkompetens på de motormärken SwedMotor representerar har vi utbildning och kunskap att reparera och serva de flesta bensin- och dieselmotorer.

Klicka här för att kontakta serviceverkstaden och boka service!

I serviceverkstaden har vi tillgång till alla verktyg och diagnosinstrument som behövs för ett korrekt och snabbt arbete. I verkstaden finns också en motortestbänk som klarar upp till 2 000 hästkrafter. Tack vare motortestbänkem  har vi möjlighet att provköra och optimera motorerna innan de återinstalleras.

I samband med större motorrenoveringar genomförs alltid en bänkkörning innan leverans. Det innebär snabbare driftsättning tack vare att vi kan leverera motorer som redan är testade och finjusterade. Varje testkörning i motortestbänken genererar ett protokoll. Där presenteras motorns alla driftvärden, inklusive förbrukning av bränsle och olja, vid ett antal förutbestämda varvtal och effekter. Testkörningen innebär också att vi får kontroll över att motorn ger den effekt och vridmoment den är specificerad till. Provkörningsprotokollet följer sedan motorn så att det vid eventuella felsökningar i framtiden finns ett referensunderlag med ursprungliga driftvärden för den specifika motorn.

Välkommen till vår serviceverkstad!