SwedMotor levererar motorer till en rad välkända tillverkare inom svensk industri, till marinen, kustbevakningen och rederier samt till ledande aktörer inom grönytebranschen. Motorerna återfinns allt från gräsklippare, truckar, skogsmaskiner och järnvägslok till passagerarfärjor, kustbevakningsfartyg och kustkorvetter. Utöver det levererar SwedMotor kompletta generatoraggregat för reservkraft, exempelvis till sjukhus och datorhallar.

Industriprojekt

Inom industrin har Swedmotor en rad svenska kunder. Ett exempel är Skellefteåföretaget Lundberg Hymas som valde en motor från Detroit Diesel i sin midjestyrda redskapsbärare Lundberg 4200. Motorn som levererats av SwedMotor är en fyrcylindrig turbodiesel på tre liters slagvolym som ger 95 hästkrafter (70 kW) vid 2.600 varv.

Skärsläckaren Cobra tillverkas av Kungsbackaföretaget Cold Cut Systems och används vid brandbekämpning i slutna utrymmen. Den använder en revolutionerande teknik som under extremt högt tryck pumpar vatten genom en handlans. Skärsläckarna drivs av Hatz-motorer som levererats av SwedMotor.

Marina projekt

På marinsidan har SwedMotor lång erfarenhet av att leverera motorer till fartygstillverkare, passagerarrederier, fritidsbåtar och marinens fartyg. Bland kunderna finns även Kustbevakningen samt Norges Kystvakt. I produktsortimentet finns allt från mindre dieselmotorer med effekter på omkring 25 hästkrafter, till 16-cylindriga fartygsmotorer på över 10 000 hästkrafter.  Gemensamt för de marinmotorer som SwedMotor säljer är de är konstruerade för tuffa tag och uppfyller högt ställda krav på bränsleekonomi och miljöhänsyn.

MTU-motorer finns exempelvis i fem skolfartyg som Försvarets materielverk, FMV, beställde från Swede Ship Marine AB. Fartygen byggs av Djupviks Varv och har dubbla 12-cylindiga MTU-motorer som levereras av SwedMotor. Motorerna levererar 1.350 hästkrafter och är av samma typ som sitter i kustkorvetterna av Visby-klass, men där i 16-cylindriga versioner.

I passagerarfartygen M/S Eskil och M/S Mälar Victoria, som tillhör Strömma Turism & Sjöfart, sitter numer nya dubbla 12-cylindriga MTU-motorer på vardera 22 liters slagvolym. SwedMotor ansvarade för hela projektet när motorerna byttes ut.

Projekt inom grönytebranschen

För grönytebranschen levererar SwedMotor bensin och dieselmotorer till flera svenska tillverkare av bland annat åkgräsklippare, lövsugar och mossrivare.

I en rad importerade maskiner sitter dessutom motorer från tillverkare som SwedMotor representerar och håller med reservdelar på den svenska marknaden.

Referenskunder

Om du vill ha ytterligare referenskunder som är relevanta för dig så är du välkommen att ringa eller maila oss på SwedMotor.

Telefonnummer och e-postadresser hittar du under Kontakt.

 

Applikationer