foretaget historikSwedMotor AB grundades 1979 av Leif Borin för att arbeta som fristående distributör i Sverige för olika motortillverkare. Leif hade redan då en gedigen bakgrund från både Caterpillar och Briggs & Stratton.

SwedMotor AB började med Kohler som första agentur och strax därefter erhöll vi också Tecumseh. Med tiden utkristalliserades det som kom att bli SwedMotors kärnverksamhet; försäljning av motorer, reservdelar och service. Strategin var att komplettera bensinmotorerna med ett utbud av välkända dieselmotorfabrikat.

Under tidigt 1990-tal fick SwedMotor agenturen för Isuzus industri- och marinmotorer i Sverige och strax därefter 1993 förvärvades Industrimotor AB i Västberga. Industrimotor var generalagent för bland annat Detroit Diesel. I köpet ingick även Lindstam Motor AB som fusionerades med SwedMotor under 1994. Lindstam Motor hade då varit generalagent för Hatz dieselmotorer sedan 1960 samt för Robin-Subaru diesel- och bensinmotorer sedan 1970.

All den historik, relationer till kunder och kunskap som fanns i de förvärvade bolagen inkorporerades i SwedMotor genom att Bertil Pettersson, tidigare ägare av Industrimotor och Torsten Lindstam tidigare ägare av Lindstam Motor fortsatte att arbeta vid SwedMotor. Två gedigna motorveteraner som båda var aktiva i företaget fram till 2002.

1998 sålde Leif Borin bolaget till Martinssongruppen, ett börsnoterat teknikföretag inom IT, helägt av Investmentbolaget ATLE Industri. Under denna period fortsatte expansionen och år 2000 förvärvades Marindiesel AB som då hade agenturen för MTU i Sverige. Marindiesel hade innehaft MTU-agenturen ända sedan strax efter kriget, 1950. Marindiesels VD och huvudägare Björn Scherrer kvarstod under en period som rådgivare. Peter Wulfing och Henry Ericsson, mångåriga medarbetare på Marindiesel, arbetar idag på SwedMotor.

Då både MTU och Detroit Diesel efter förvärv ägdes av Daimler Chrysler-koncernen erhöll SwedMotor förfrågan om att också bli generalagent för Mercedes industrimotorer i Sverige. Från 2002 säljer vi Mercedes på den svenska marknaden.

Atle AB blev under våren 2001 uppköpt av Ratos och det brittiska riskkapitalbolaget 3i. Atle avnoterades från börsen och en stor omstrukturering av innehaven påbörjades. Hösten 2002 fick delar av SwedMotors företagsledning, Leif Borin, Peter Wulfing, Åke Forssell och Henry Ericsson, genom ett nybildat ägarbolag, Svänghjulet AB, möjlighet att köpa SwedMotor av Atle Industri. 2005 tillträdde den nuvarande VD:n Magnus Bergman, från 2008 även delägare. 2011 tillkom ytterligare en delägare, Mikael Björndahl, som förvärvade Åke Forssells aktier när denne valde att pensionera sig.

Sedan 2009 ingår MGAB (Maskin- och Fartygsservice AB) i samma företagsgrupp som SwedMotor. MGAB har sina lokaler på Nybrokajen i Stockholm och därifrån arbetar företagets 15 tekniker med service och installationsarbeten, exempelvis för Waxholmsbolaget. I slutet av 2012 förvärvades också Åhmans Motorslip i Falun. Verksamheten flyttades våren 2013 till nybyggda lokaler invid SwedMotor i Haninge. Företaget ägnar sig åt renovering av motorer och motorkomponenter.

Vi på SwedMotor fortsätter att arbeta med det vi älskar mest. Att hjälpa våra kunder med rätt motorer, service och reservdelar.

Vi vill med denna historiebeskrivning visa vårt långsiktiga engagemang på motormarknaden och för våra kunder. Vår ambition är att bevara och utveckla den tekniska kunskapen om både nya motorer och alla äldre motorer av våra märken som finns i Sverige.

Välkommen att dela framtiden med oss på SwedMotor.