Industri
SwedMotor levererar motorer till en rad välkända tillverkare inom svensk industri. Motorerna återfinns exempelvis i truckar, grävmaskiner, anläggningsmaskiner, skogsmaskiner, järnvägslok och andra industrimaskiner. Andra applikationer är maskiner för gruvdrift, säkerhets- och räddningsutrustning samt reservkraft. Kompletta generatoraggregat för reservkraft och mobil elförsörjning finns också på listan över de produkter som SwedMotor förser svensk industri med.

Marint
SwedMotor har lång erfarenhet av att leverera motorer till fartygstillverkare, passagerarrederier, fritidsbåtar och marinens fartyg. Bland kunderna finns även Kustbevakningen samt Norges Kystvakt. I produktsortimentet finns allt från mindre dieselmotorer med effekter på omkring 25 hästkrafter, till 16-cylindriga fartygsmotorer på över 10 000 hästkrafter. Gemensamt för de marinmotorer som SwedMotor säljer är de är konstruerade för tuffa tag och uppfyller högt ställda krav på bränsleekonomi och miljöhänsyn.

Grönytebranschen

Motor levererar bensin och dieselmotorer till flera svenska tillverkare av exempelvis åkgräsklippare, lövsugar, mossrivare och andra grönytemaskiner. I en rad importerade maskiner sitter dessutom motorer från tillverkare som SwedMotor representerar och håller med reservdelar på den svenska markanden. Grönytemaskinerna används bland annat i park- och trädgårdsskötsel, på golfbanor och kyrkogårdar samt av fastighetsskötare.